Checklista

Före begravningen

 • Anmälan om dödsfallet
 • Till arbetsgivare, bostadsförening, bank, pensionsmyndighet, försäkringsbolag.
 • Begravningstillstånd och dödsattest
 • Begravningstillståndet utfärdas av en läkare och skickas till begravningsbyrån eller de anhöriga.
 • Sjukhuset skickar dödsattesten till folkbokföringsregistret.

Jordfästning och välsignelse

 • Begravningssätt, kapell och/eller kyrka, präst eller kantor.
 • Begravningsbyrån hjälper till att boka gravplats.
 • Sorgflaggning
 • Sorgflaggningen sker både hemma och på arbetsplatsen på dödsdagen, även under minnesstunden.

Dödsannons

 • Dödannonsen kan publiceras i tidningar. Kom ihåg publiceringsdatumet samt texterna.

Begravningsinbjudan

 • Inbjudan kan göras per telefon, med inbjudningskort eller genom en tidningsannons.

Minnesstund

 • Plats och service, servering och dekorationer, minnesstundens program.
 • Tag med ett fotografi på den avlidne samt kondoleanskorten. Bestäm vem som ska läsa upp dem på förhand.

Gravläggning

 • Det behövs sex stycken bärare av kistan. Vid behov kan begravningsbyrån arrangera bärarna.

Kremering och nedläggning av urnan.

 • Bokar en tid och plats för nedläggning av urnan.

Blommor

 • Blommor till kistan och blomsterarrangemang. Dekorering av kapellet eller kyrkan. Smycka graven med granris.

Fotografering

 • Möjlighet finns att boka en professionell fotograf till platsen.

Transport av de sörjande

 • Vägbeskrivning eller en möjlig gemensam transport på begravningsdagen.

Tackannons

 • Tackkort eller tidningsannons.


Begravningsbidrag

 • Arbetsplatsens pensionskassa, sjömansunionen eller fackförening.

Försäkringar

 • Arbetsgivarens grupplivförsäkring och andra frivilliga försäkringar.
 • Pensioner, familjepension, arbetspension och frivilliga pensioner.

Minnesmärke, gravsten och gravvård

 • Val och placering, gravering och gravskötselavtal.

Testamente

 • Möjligt testamente.
 • Boupptäckning
 • Ska enligt lagen förrättas inom tre månader efter dödsdagen.
 • Leverans av boupptäckningen till skattebyrån.

Annat att komma ihåg

 • Avtal som ska avslutas är t.ex. telefon- och elavtal, bostad, tidningsabonnemang, bibliotekskort och försäkringsavtal.